Tzoeteneurke

Anis, het kleine aapje dat niets liever doet dan fietsen, en Farah, zijn zusje dat

geestdriftig de draaihendel voor haar rekening neemt zijn de aandacht-trekkers van deze act.

Met meer dan 1000 liedjes op voorraad kan deze act op diverse gelegenheden ingezet worden.

Voertuig werkt elektrisch en dus niet vervuilend.....