Van Harte

Fascinatie & Verwondering
Dans en Bewegingstheater
Animatie Act
Ontvangst act
Een ontvangstact ‘Pur Sang’
 
Een Hartelijker welkom als met deze twee ‘spitzen danseressen’ is (bijna) niet mogelijk
Elegantie, verfijning en sierlijkheid ten ToP!
Door hun hartelijkheid en frivoliteit voelt iedereen zich meteen op zijn gemak
Zij nemen de gasten tijdens de inloop graag op gratieuze wijze en vormen ze als dansante animatie de rode draad door het feest
Dansant, hartverwarmend, royaal